Saturday, 12 September 2009

'खैराताबादचा' गणपती


सुप्रसिद्ध 'खैराताबादचा' गणपती. दिनांक ऑगस्ट २७, २००९. मी आणि माझा मित्र 'शिवशंकर' पाहायला गेलो होतो.

No comments:

Post a Comment