Wednesday, 23 September 2009

on a way to mysore.... srirangapatnam


बंगलोर-मैसूर हाईवे, रम्य सकाळी ...श्रीरंग पटनम ची जामा मशीदटीपू सुलतान चा मृतदेह जिथे सापडला त्या जागेवरचे स्मारक - श्रीरंग पटनम (मैसूर हाईवे)टीपू सुलतान आनी त्याची फॅमिली जिथे दफ़न केली ती जागा - गुम्बज़
सजवलेले फुलांचे ताटवेचामुंडी हिल्स चा वळणदार, नागमोडी रस्ता


नंदी (चामुंडी हिल्स)

No comments:

Post a Comment